Å

åar
Åbo
Åbo -- Beckholmen
Åbo -- Gamla stortorget
Åbo -- Hallis
Åbo -- Harittu
Åbo -- Hepokulta
Åbo -- Hirvensalo
Åbo -- Jyrkkälä
Åbo -- Kakolabacken
Åbo -- Kakskerta
Åbo -- Katrinedal
Åbo -- Koivula
Åbo -- Korois
Åbo -- Kråkkärret
Åbo -- Kuppis
Åbo -- Kurala
Åbo -- Kärsämäki
Åbo -- Laustis
Åbo -- Lillheikkilä
Åbo -- Luolavuori
Åbo -- Nummisbacken
Åbo -- Paimala
Åbo -- Pansio
Åbo -- Port Arthur
Åbo -- Raunistula
Åbo -- Runosmäki
Åbo -- Runsala
Åbo -- Skansen
Åbo -- Suikkila
Åbo -- Svalberga
Åbo -- Takakirves
Åbo -- Tallbacken
Åbo -- Västra Långgatan
använd: Västra Långgatan -- Åbo
Åbo domkyrka
Åbo ekonomiska region
Åbo flygplats
Åbo flygstation
använd: Åbo flygplats
Åbo musikfestspel
Åbo och Björneborgs län
Åbo slott
Åbo-identitet
Åbobor
Åbohallen
åboidentitet
använd: Åbo-identitet
Åboland
Åbolands skärgård
ådalar
använd: floddalar
åderbråck
åderförkalkning
använd: blodkärlssjukdomar
åderlåtning
ådring
Åggelby
Åggelby -- Helsingfors
använd: Helsingfors -- Åggelby
Åggelby -- Storkärr
åkattraktioner
åkerareal
åkerbruk
åkerbär
Åkerdalen -- Oravais
använd: Oravais -- Åkerdalen
åkerenergi
använd: energigrödor
åkergroblad
åkergroda
åkermolke
åkerrenar
åkerreserveringspremie
åkerröjning
åkersork
åkertistel
åkerväxter
åklagare
åkrar
ål
Åland
Ålands hav
Ålandsfrågan
Ålandskongressen
Ålandsprotokollet
ålartade fiskar
ålder
ålderdom
ålderdomsavtyning
använd: skörhet hos äldre
ålderdomsbräcklighet
använd: skörhet hos äldre
ålderdomshem
ålderdomshemsföreståndare
ålderdomspension
använd: ålderspension
ålderdomssjukdomar
ålderdomsskörhet
använd: skörhet hos äldre
ålderdomssvaghet
använd: skörhet hos äldre
åldersbegränsningar
använd: åldersgränser
åldersbestämning
åldersdiabetes
använd: vuxendiabetes
åldersdiskriminering
åldersfördelning
använd: åldersstruktur
åldersgrupper
åldersgränser
åldersklasser
använd: åldersgrupper
ålderskriser
åldersledarskap
ålderspension
ålderspolitik
åldersrasism
använd: åldersdiskriminering
åldersskillnad
åldersstadier
åldersstruktur
ålderssynthet
åldrande
åldrandets psykologi
åldringar
åldringspolitik
åldringsservice
använd: äldreservice
åldringsvård
använd: äldreomsorg
ålfiskar
använd: ålartade fiskar
ålmalar
åländska ögonsjukdomen
ålänningar
Åminne -- Malax
använd: Malax -- Åminne
Åminne gård
Åminnefors -- Pojo
använd: Pojo -- Åminnefors
åminnestal
använd: griftetal
ånga
ångbåtar
Ånge
ånger
ångerpiller
använd: akutpreventivmedel
Ångersjön
använd: Katumajärvi
ångest
ångestsyndrom
ångfartyg
använd: ångbåtar
ångkraft
ångkraftverk
ånglok
ångmaskiner
ångpannor
ångturbiner
ångvältar
Ånäs -- Oravais
använd: Oravais -- Ånäs
Ånäs -- Vanda
använd: Vanda -- Ånäs
år
årensning
åretruntproduktion
använd: belyst odling
Årets betongkonstruktion
årets fester
årets högtider
använd: årets fester
Årets unga konstnär
Århus
åror
årsberättelser
använd: verksamhetsberättelser
årsböcker
årsdagar
årsfester
använd: årets fester
årskurslös undervisning
årsringar
årstider
årsväxt
använd: skörd
årsöversikter
Ås -- Helsingfors
använd: Helsingfors -- Ås
åsar
åsblåvinge
Åshöjden -- Helsingfors
använd: Helsingfors -- Åshöjden
åsikter
använd: opinioner
åsiktsfrihet
åsiktsfångar
åska
åskskydd
åskådare
använd: publik
åskådliggörande
åsnor
åsskydd
åsvegetation
åtal
åtalade
åtalseftergift
använd: påföljdseftergift
återanvändning
återanvändningscentraler
använd: återvinningscentraler
återbruk
använd: materialåtervinning
återanvändning
nyttobruk
återbäring av vinst
använd: obehörig vinst
återfallsbrott
återfallsbrottslighet
återflyttare
återflyttning
återfödelse
använd: reinkarnation
återförsäkring
återförsäljning
återgivning
återgång till arbetet
återhämtning
återindrivning
använd: återkrav
återkrav
återköp
återlösning (religion)
återstoder
återsändningsförbud
använd: non-refoulement-principen
återuppbyggnad
återupplivning
återuppståndelse
använd: uppståndelse
återvinning
återvinning (juridik)
återvinningsbränslen
använd: avfallsbränslen
återvinningscentraler
återvinningsfiber
använd: returfiber
återvinningsglas
använd: returglas
återvinningsmaterial
återvinningspapper
använd: returfiberpapper
återvinningsplast
återvinningsprodukter
återvunnet glas
använd: returglas
återvunnet material
använd: återvinningsmaterial
åtgärder
åtgärdsförbud
åtgång
åtkomlighet
åtsnörningar
använd: förträngningar
åttaarmad bläckfisk (art)
åttaarmade bläckfiskar (ordning)
Åvik gård
Åvist -- Pedersöre
använd: Pedersöre -- Åvist
Åvist -- Purmo
använd: Purmo -- Åvist