VESA - verkkosanasto/webbtesaurus

VESA on apuväline sekä painetun että sähköisen aineiston asiasanoitukseen ja
aiheenmukaiseen tiedonhakuun.

VESA är ett hjälpmedel för indexering och sökning av både tryckt och elektroniskt material.

 
YSA
Yleinen suomalainen asiasanasto
ALLÄRS
Allmän tesaurus på svenska
MUSA/CILLA
Musiikin asiasanasto/Specialtesaurus för musik
Yhteishaku / Samsök

 

Sanaston ylläpito
Kansalliskirjasto
Tesaurusen upprätthålls av
Nationalbiblioteket

Yhteystiedot
Kontaktuppgifter

vesa-posti@helsinki.fi
 

Lisätietoja asiasanastoista »
Läs mera om tesaurer »

Muita asiasanastoja /
Andra tesaurer »

  Kansalliskirjasto © Helsingin yliopiston kirjasto 2000
© Helsingfors universitetsbibliotek 2000
Webmaster
CSC - Tieteen tietotekniikan keskus